Bedrijven

Alles onder controle

Ondernemen is risico’s nemen. Maar wel op een verstandige manier. Voor ieder financieel risico dat uw onderneming loopt, dient u af te wegen: wil ik dit risico als onderneming dragen of wil ik mij er (deels) tegen beschermen. Denk hierbij aan ziekte van uw werknemers of onverwachte tegenslagen, zoals brand of diefstal. Natuurlijk loopt niet altijd alles precies zoals u het wilt. De vraag is uiteindelijk: was u erop voorbereid?

Bedrijfsverzekeringen

Als expert in uw vakgebied, bent u lang niet altijd thuis in de financiële kwesties die spelen rondom uw onderneming. Een bedrijf is een dynamisch geheel, altijd in beweging. Wilt u uw bedrijf laten groeien, dan heeft dit gevolgen. Een nieuw pand, auto’s, voorraad. Een risico-analyse kan ingewikkeld zijn en de oplossingen liggen niet altijd voor het oprapen.

Personeel geen zorg

Voor de verzekeringen voor uw personeel maken wij een zakelijke afweging. Een weloverwogen overzicht van de risico’s van uw bedrijf. Pensioen, ziekteverzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid zijn voor ons gesneden koek. Daarbij kiezen wij steeds voor een oplossing met uitstekende voorwaarden, lage administratieve lasten en een zeer concurrerende premie.