Ondernemers

U ben speciaal

Als ondernemer bent u speciaal. Meer dan een werknemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw financiële zekerheid, zoals uw inkomen bij ziekte en uw pensioen. U heeft veel keuzemogelijkheden en dus ook kansen om uw zaken goed te regelen. Daar staat tegenover dat u dat dan wel zelf moet DOEN. Vanuit onze onafhankelijkheid, selecteren wij voor u de beste producten om uw risico’s af te dekken en uw plannen te ondersteunen.

Een goed pensioen moet u zelf wat aan doen

Als ondernemer verdient uw financiële planning de juiste aandacht. U werkt hard en wilt geen onnodig risico lopen met uw inkomen. Vrijheid, zelf keuzes maken en duidelijke afspraken staan bij u hoog in het vaandel.  Wij bieden oplossingen in de vorm van financiele planningen, pensioenverzekeringen én bancaire rekeningen.

Verzekerd van een goed inkomen

Laat onverhoopte ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden geen roet in het eten gooien! Kies voor een weloverwogen oplossing en verbaas u hoe verrassend betaalbaar deze kunnen zijn. Als onafhankelijk en deskundig adviseur bieden wij een compleet pakket aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.